دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
نتایج اولیه کنکور 98 - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
سایت ثبت نام نمونه دولتی ششم و نهم - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز 97 - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بهمن 97 - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد بهمن 97 - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
توضیحاتی در خصوص ثبت نام مدارس شاهد - سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصیلی 98 - 99 - سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
ایستگاه های مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 98 - دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷
آمادگی برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98 - دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷
آمادگی برای مصاحبه دکتری سراسری 98 - دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷
شرایط شرکت در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت در سال 98 - دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷
آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97 - پنجشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷
نحوه زمانبندی در برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری 98 - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
جریمه انصراف از دانشگاه آزاد - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
آدرس سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
آدرس سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 98 - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
زمان آغاز برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری 98 - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت آزاد 97 - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷